country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): YE ISO3166-1 (Alpha-3): YEM
ISO3166-1 (Numeric): 887 Thủ Đô: Sanaa
Toàn Bộ Khu Vực: 527968 Dân Số: 28915284
Mã IDD: 967 TLD: ye

Danh sách các khu vực trong Yemen

IP2Location
IP2Location Free Widgets