Danh sách các quốc gia trong VISTA

VISTA

AR   country flag   Argentina
ID   country flag   Indonesia
ZA   country flag   South Africa
TR   country flag   Turkey
VN   country flag   Viet Nam

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest
IP Geolocation API
IP Address Map