Lista de cidades em Viroviticko-podravska zupanija

Viroviticko-podravska zupanija

Ada Lukacka
Adolfovac
Adolfovo
Aleksandrovac Mikleuski
Bacevac
Bakic
Balinci
Bankovci
Bijeljevina Orahovicka
Bistrica
Bjelkovac
Bokane
Boljara
Borova
Brestanovci
Brezik
Brezovljani
Budanica
Budrovac Lukacki
Bukvik-Blatni Lug
Busetina
Cabuna
Cacinci
Cadavica
Ceralije
Cetekovac
Ciganka
Crkvari
Crnac
Crni Zaton
Detkovac
Dijelka
Dinjevac
Dobric
Dobrovic
Dolci
Donja Bukovica
Donja Pistana
Donje Bazje
Donje Kusonje
Donje Predrijevo
Donji Meljani
Duga Mega
Dugo Selo Lukacko
Duretina
Duricic
Duzluk
Gaciste
Gornja Bukovica
Gornja Lucelnica
Gornja Pistana
Gornje Bazje
Gornje Kusonje
Gornje Predrijevo
Gornje Viljevo
Gornji Meljani
Gornji Miholjac
Grabic
Grabrovnica
Gradina
Hum
Hum-Varos
Humljani
Ivan Brijeg
Ivanbrijeg
Jasenas
Jorgic
Kapan
Kapinci
Kladare
Kokocak
Kometnik
Kozice
Krajina
Kraskovic
Krivaja
Kutovi
Kuzma
Lanka Lesevo
Levinovac
Lisicine
Lozan
Lukac
Lukavac
Mackovac
Macute
Majkovac Podravski
Mala Cresnjevica
Mali Rastovac
Medinci
Mikleus
Milanovac
Miljevci
Mitrovica Gradinska
Naudovac
Neteca
Noskovci
Nova Brezovica
Nova Bukovica
Nova Gradina
Nova Josava
Novaki
Novi Budakovac
Novi Gradac
Novo Obilicevo
Obradovci
Okrugljaca
Orahovica
Oresac
Otrovanec
Pausinci
Pcelic
Pepelana
Petrovac Mikleuski
Pitomaca
Pivnica
Pjescani Zaton
Popovac Vocinski
Prekoracani
Pusina
Radosavci
Radovici
Rajino Polje
Rezovac
Rijenci
Rogovac
Rusani
Sedlarica
Sekulinci
Senkovac
Sladojevci
Slana Voda
Slatina
Slatinski Drenovac
Slatinski Lipovac
Slavonske Bare
Smude
Sokolac Podravski
Sopje
Spanat
Spisic-Bukovica
Stara Brezovica
Stara Josava
Stara Krivaja
Stari Budakovac
Stari Gradac
Starin
Suha Mlaka
Suhopolje
Sumede
Terezino Polje
Trnava Cabunska
Turanovac
Turnasica
Vaska
Vedovica
Velika Cresnjevica
Veliki Rastovac
Virovitica
Visnjica
Vocin
Vranesevci
Vukosavljevica
Zabnjaca
Zdenci
Ziroslavlie
Zubic
Zubrica

Os dados de geolocalização são fornecidos por GeoDataSource Titanium Database.

IP2Location Geolocalização IP
IP2Location Free Widgets