Virgin Islands (British) Hồ sơ

country flag Tên Virgin Islands (British)
Thủ Đô Road Town
ISO3166-1 (Alpha-2) VG
ISO3166-1 (Alpha-3) VGB
ISO3166-1 (Numeric) 92

Mã IDD 1284 TLD vg
Toàn Bộ Khu Vực 151 km2 Dân Số 31,719
Quốc gia Demonym British Virgin Islanders Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ USD Tên tiền tệ United States Dollar
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Virgin Islands (British)

Virgin Islands (British)

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest
IP Geolocation API
IP Address Map