Viet Nam Hồ sơ

country flag Tên Viet Nam
Thủ Đô Ha Noi
ISO3166-1 (Alpha-2) VN
ISO3166-1 (Alpha-3) VNM
ISO3166-1 (Numeric) 704

Mã IDD 84 TLD vn
Toàn Bộ Khu Vực 331,210 km2 Dân Số 96,491,146
Quốc gia Demonym Vietnamese Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ VND Tên tiền tệ Vietnamese Dong
Mật ngữ VI Tên ngôn ngữ Vietnamese

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Viet Nam

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest