United States of America Hồ sơ

country flag Tên United States of America
Thủ Đô Washington, D.C.
ISO3166-1 (Alpha-2) US
ISO3166-1 (Alpha-3) USA
ISO3166-1 (Numeric) 840

Mã IDD 1 TLD us
Toàn Bộ Khu Vực 9,826,675 km2 Dân Số 326,766,748
Quốc gia Demonym Americans Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ USD Tên tiền tệ United States Dollar
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong United States of America

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map