country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): US ISO3166-1 (Alpha-3): USA
ISO3166-1 (Numeric): 840 Thủ Đô: Washington, D.C.
Toàn Bộ Khu Vực: 9826675 Dân Số: 326766748
Mã IDD: 1 TLD: us

Danh sách các khu vực trong United States of America

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets