United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Hồ sơ

country flag Tên United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Thủ Đô London
ISO3166-1 (Alpha-2) GB
ISO3166-1 (Alpha-3) GBR
ISO3166-1 (Numeric) 826

Mã IDD 44 TLD gb
Toàn Bộ Khu Vực 243,610 km2 Dân Số 66,573,504
Quốc gia Demonym British Ký hiệu tiền tệ £
Mã tiền tệ GBP Tên tiền tệ British Pound
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets