United Arab Emirates Hồ sơ

country flag Tên United Arab Emirates
Thủ Đô Abu Dhabi
ISO3166-1 (Alpha-2) AE
ISO3166-1 (Alpha-3) ARE
ISO3166-1 (Numeric) 784

Mã IDD 971 TLD ae
Toàn Bộ Khu Vực 83,600 km2 Dân Số 9,541,615
Quốc gia Demonym Emirians Ký hiệu tiền tệ د.إ
Mã tiền tệ AED Tên tiền tệ United Arab Emirates Dirham
Mật ngữ AR Tên ngôn ngữ Arabic

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong United Arab Emirates

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map