Tuvalu Hồ sơ

country flag Tên Tuvalu
Thủ Đô Funafuti
ISO3166-1 (Alpha-2) TV
ISO3166-1 (Alpha-3) TUV
ISO3166-1 (Numeric) 798

Mã IDD 688 TLD tv
Toàn Bộ Khu Vực 26 km2 Dân Số 11,287
Quốc gia Demonym Tuvaluans Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ AUD Tên tiền tệ Australian Dollar
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ Tuvaluan English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Tuvalu

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map