Tokelau Hồ sơ

country flag Tên Tokelau
Thủ Đô -
ISO3166-1 (Alpha-2) TK
ISO3166-1 (Alpha-3) TKL
ISO3166-1 (Numeric) 772

Mã IDD 690 TLD tk
Toàn Bộ Khu Vực 12 km2 Dân Số 1,319
Quốc gia Demonym Tokelauans Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ NZD Tên tiền tệ New Zealand Dollar
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Tokelau

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map