List of Cities in Tavus

Tavus

Ach'ajur
Ach'ak'ar
Acharkut
Agarak
Aghavnavank'
Aghavnut
Agkilisa
Ajakon
Aknaghbyur
Alatala
Anahti Bats'at
Archis
Aregi
Arji Kokher
Arjik
Arrak'elots'
Artsvaberd
Ashgeghategh
Ashoti
Asori Khmhat
Astvatsatsin Surb
At'an
Avagabinaper
Aygedzor
Aygehovit
Aygehovti
Aygepani Bats'at
Aygepar
Aygestan
Azatamut
Azatashen
Baghanis
Bagratashen
Bardidzor
Bardzrategh
Barekamavan
Bats'at
Berd
Berdadzori
Berdak'ar
Berdavan
Berk'aber
Berqaber
Ch'akhch'akh
Ch'inari
Ch'inch'in
Ch'orat'an
Ch'yrrch'yrr
Chak'ats
Chalabi
Chermakavan
Chirchiri
Chrrvoghan
Chyughavran
Darpasi
Darrnadzor
Debetavan
Deghdzut
Dilijan
Ditavan
Dovegh
Dzakh Bats'at
Eridzor
Gandzak'ar
Geghatap'
Geghategh
Getahovit
Geyarchin
Gmbet'
Golovino
Gomer
Gomeridzor
Gorshut
Gosh
Goshats'
Haghartsin
Haght'anak
Handart Bats'at
Hank'adzor
Hats'ut
Hayrkert
Hin Gyughategh
Hin Movses
Hin Parravak'ar
Hin Poghpat
Honut
Hort'ategh
Hovk'
Hovk'ajaghats'
Hyurgom
Ijevan
Isharandi
Isharats
Ishkhanots'
Itsak'ar
Jrhor
Jujevan
K'aghak'ayin
K'amot
K'ar Hogher
K'araglukh
K'arkop'
K'oghtap'os
K'oshak'ar
Kaghnut
Kalik'ar
Kamot
Kapuytlerr
Karch Mat
Karmir Bats'at
Karmir-Kulali
Karrnut
Karrnutategh
Kayan
Kech'ut
Khach'
Khach'aghbyur
Khach'ardzan
Khach'i Aghbyur
Khach'oyan
Khach'vacharr
Khanjyan
Kharratagegh
Khasht'arrak
Khlezdzor
Khmhat
Khndzorkut
Khndzorut
Khozavran
Khozhorrnuti
Kirants'
Kizil-Kulag
Kochghut
Koghb
Kordap'or
Kot'i
Kotrats Patvar
Kozman
Krrnat'akht
Krrnavor Khach'
Krt'ak
Kunkants'
Laligokh
Lastiveri Anapat
Lchaghbyur
Lchkadzor
Lghots' Bats'at
Listik
Lorri Kozman
Lusadzor
Lusahovit
Maflar
Mamshi
Mant'i Hogher
Mats'arrut
Maturrakhach'
Mayrekal
Mets Ayrum
Mets Bats'at
Mijgeghategh
Miji K'it'
Mijnashen
Mosesgegh
Movses-Avagategh
Movsesgegh
Mt'nasari
Mur-murr
Nahatak
Navategh
Naver
Navur
Neghots'
Nerk'in Hort'aver
Nerk'in Karmiraghbyur
Nerk'in Shen
Norashen
Noyemberyan
Nshan Surb
Otarats'
P'ort'-p'ort'
P'os
P'shrank'ategh
Pakhrakhach'
Papanino
Parravak'ar
Parspaver
Ptghavan
Salkuti
Sargsi
Saribeki Vranategh
Sarigyugh
Sevjri
Sevk'ar
Sevsar
Shamakhyan
Shamut
Shavarshavan
Shenik
Spandaryan
Spitak Aghbyur
Spitak Jur
Spitakajur
Srbvanes
Srri
Surb Hovhannes
T'agher
T'aghik
T'at'osu T'as
T'eghut
T'it'eghots'
T'khadzor
T'rateghi
T't'ujur
Tandzut
Tarsachay
Tavush
Tiknoj Vran
Tklor T'umb
Tlort'ategh
Tomark'
Troja
Ts'orenategh
Tsaghkavan
Tsakageghi
Tsakageghts'i
Turdzhan
Tvaragegh
Vank'
Varag
Varagavan
Vardan Arevelts'u
Vardkhmhati
Vazashen
Verigegh
Verin Artsvazhayrr
Verin Hort'aver
Verin Karmiraghbyur
Voskepar
Voskevan
Yeghegni
Yeghts'adzor
Yeghts'ulanj
Yenok'atun
Yenok'avan
Yerkar Matner
Yerkark'ash
Ynkuzek'
Zangak
Zorakan

The geolocation data is powered by GeoDataSource Titanium Database.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest