Syrian Arab Republic Hồ sơ

country flag Tên Syrian Arab Republic
Thủ Đô Damascus
ISO3166-1 (Alpha-2) SY
ISO3166-1 (Alpha-3) SYR
ISO3166-1 (Numeric) 760

Mã IDD 963 TLD sy
Toàn Bộ Khu Vực 185,180 km2 Dân Số 18,284,407
Quốc gia Demonym Syrians Ký hiệu tiền tệ LS
Mã tiền tệ SYP Tên tiền tệ Syrian Pound
Mật ngữ AR Tên ngôn ngữ Arabic

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Syrian Arab Republic

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets
IP Address Map