Sudan Hồ sơ

country flag Tên Sudan
Thủ Đô Khartoum
ISO3166-1 (Alpha-2) SD
ISO3166-1 (Alpha-3) SDN
ISO3166-1 (Numeric) 729

Mã IDD 249 TLD sd
Toàn Bộ Khu Vực 1,861,484 km2 Dân Số 41,511,526
Quốc gia Demonym Sudanese Ký hiệu tiền tệ SD
Mã tiền tệ SDG Tên tiền tệ Sudanese Pound
Mật ngữ AR Tên ngôn ngữ Arabic

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Sudan

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets