country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): ES ISO3166-1 (Alpha-3): ESP
ISO3166-1 (Numeric): 724 Thủ Đô: Madrid
Toàn Bộ Khu Vực: 505370 Dân Số: 46397452
Mã IDD: 34 TLD: es

Danh sách các khu vực trong Spain

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets