Spain Hồ sơ

country flag Tên Spain
Thủ Đô Madrid
ISO3166-1 (Alpha-2) ES
ISO3166-1 (Alpha-3) ESP
ISO3166-1 (Numeric) 724

Mã IDD 34 TLD es
Toàn Bộ Khu Vực 505,370 km2 Dân Số 47,222,613
Quốc gia Demonym Spaniards Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ ES Tên ngôn ngữ Spanish

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Spain

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map