country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): ES ISO3166-1 (Alpha-3): ESP
ISO3166-1 (Numeric): 724 Thủ Đô: Madrid
Toàn Bộ Khu Vực: 505370 Dân Số: 46397452
Mã IDD: 34 TLD: es

Danh sách các khu vực trong Spain

IP2Location
IP2Location Free Widgets