country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): ZA ISO3166-1 (Alpha-3): ZAF
ISO3166-1 (Numeric): 710 Thủ Đô: Cape Town
Toàn Bộ Khu Vực: 1219090 Dân Số: 57398421
Mã IDD: 27 TLD: za

Danh sách các khu vực trong South Africa

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets