Singapore Hồ sơ

country flag Tên Singapore
Thủ Đô Singapore
ISO3166-1 (Alpha-2) SG
ISO3166-1 (Alpha-3) SGP
ISO3166-1 (Numeric) 702

Mã IDD 65 TLD sg
Toàn Bộ Khu Vực 697 km2 Dân Số 5,975,383
Quốc gia Demonym Singaporeans Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ SGD Tên tiền tệ Singapore Dollar
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Singapore

Singapore

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest
IP Geolocation API
IP Address Map