Seychelles Hồ sơ

country flag Tên Seychelles
Thủ Đô Victoria
ISO3166-1 (Alpha-2) SC
ISO3166-1 (Alpha-3) SYC
ISO3166-1 (Numeric) 690

Mã IDD 248 TLD sc
Toàn Bộ Khu Vực 455 km2 Dân Số 95,235
Quốc gia Demonym Seychellois Ký hiệu tiền tệ SR
Mã tiền tệ SCR Tên tiền tệ Seychelles Rupee
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Seychelles

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map