Senegal Hồ sơ

country flag Tên Senegal
Thủ Đô Dakar
ISO3166-1 (Alpha-2) SN
ISO3166-1 (Alpha-3) SEN
ISO3166-1 (Numeric) 686

Mã IDD 221 TLD sn
Toàn Bộ Khu Vực 196,722 km2 Dân Số 16,294,270
Quốc gia Demonym Somalis Ký hiệu tiền tệ CFA
Mã tiền tệ XOF Tên tiền tệ Cfa Franc Bceao
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Senegal

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest