Khám phá nhiều nhóm quốc gia đa dạng, mỗi nhóm đại diện cho sự hợp tác và lợi ích toàn cầu riêng biệt. Các liên minh và tổ chức này định hình các mối quan hệ quốc tế, giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy các chương trình nghị sự kinh tế hoặc chính trị cụ thể.

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map