Sao Tome and Principe Hồ sơ

country flag Tên Sao Tome and Principe
Thủ Đô Sao Tome
ISO3166-1 (Alpha-2) ST
ISO3166-1 (Alpha-3) STP
ISO3166-1 (Numeric) 678

Mã IDD 239 TLD st
Toàn Bộ Khu Vực 964 km2 Dân Số 208,818
Quốc gia Demonym Sao Tomeans Ký hiệu tiền tệ Db
Mã tiền tệ STD Tên tiền tệ Droba
Mật ngữ PT Tên ngôn ngữ Portuguese

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Sao Tome and Principe

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets