Samoa Hồ sơ

country flag Tên Samoa
Thủ Đô Apia
ISO3166-1 (Alpha-2) WS
ISO3166-1 (Alpha-3) WSM
ISO3166-1 (Numeric) 882

Mã IDD 685 TLD ws
Toàn Bộ Khu Vực 2,831 km2 Dân Số 207,501
Quốc gia Demonym Samoans Ký hiệu tiền tệ WS$
Mã tiền tệ WST Tên tiền tệ Samoan Tala
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Samoa

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map