Saint Vincent and the Grenadines Hồ sơ

country flag Tên Saint Vincent and the Grenadines
Thủ Đô Kingstown
ISO3166-1 (Alpha-2) VC
ISO3166-1 (Alpha-3) VCT
ISO3166-1 (Numeric) 670

Mã IDD 1784 TLD vc
Toàn Bộ Khu Vực 389 km2 Dân Số 100,804
Quốc gia Demonym Saint Vincentians Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ XCD Tên tiền tệ East Caribbean Dollar
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Saint Vincent and the Grenadines

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map