country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): PM ISO3166-1 (Alpha-3): SPM
ISO3166-1 (Numeric): 666 Thủ Đô: Saint-pierre
Toàn Bộ Khu Vực: 242 Dân Số: 6342
Mã IDD: 508 TLD: pm

Danh sách các khu vực trong Saint Pierre and Miquelon

Saint Pierre and Miquelon

IP2Location
IP2Location Free Widgets