Rwanda Hồ sơ

country flag Tên Rwanda
Thủ Đô Kigali
ISO3166-1 (Alpha-2) RW
ISO3166-1 (Alpha-3) RWA
ISO3166-1 (Numeric) 646

Mã IDD 250 TLD rw
Toàn Bộ Khu Vực 26,338 km2 Dân Số 12,501,156
Quốc gia Demonym Rwandans Ký hiệu tiền tệ FRw
Mã tiền tệ RWF Tên tiền tệ Rwandan Franc
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Rwanda

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map