Reunion Hồ sơ

country flag Tên Reunion
Thủ Đô Saint-denis
ISO3166-1 (Alpha-2) RE
ISO3166-1 (Alpha-3) REU
ISO3166-1 (Numeric) 638

Mã IDD 262 TLD re
Toàn Bộ Khu Vực 2,512 km2 Dân Số 883,247
Quốc gia Demonym Réunionese Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Reunion

Reunion

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map