Puerto Rico Hồ sơ

country flag Tên Puerto Rico
Thủ Đô San Juan
ISO3166-1 (Alpha-2) PR
ISO3166-1 (Alpha-3) PRI
ISO3166-1 (Numeric) 630

Mã IDD 1939 TLD pr
Toàn Bộ Khu Vực 13,790 km2 Dân Số 3,659,007
Quốc gia Demonym Puerto Ricans Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ USD Tên tiền tệ United States Dollar
Mật ngữ ES Tên ngôn ngữ Spanish

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Puerto Rico

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map