Philippines Hồ sơ

country flag Tên Philippines
Thủ Đô Manila
ISO3166-1 (Alpha-2) PH
ISO3166-1 (Alpha-3) PHL
ISO3166-1 (Numeric) 608

Mã IDD 63 TLD ph
Toàn Bộ Khu Vực 300,000 km2 Dân Số 106,512,074
Quốc gia Demonym Filipinos Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ PHP Tên tiền tệ Philippine Peso
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Philippines

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets
IP Address Map