country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): PE ISO3166-1 (Alpha-3): PER
ISO3166-1 (Numeric): 604 Thủ Đô: Lima
Toàn Bộ Khu Vực: 1285216 Dân Số: 32551815
Mã IDD: 51 TLD: pe

Danh sách các khu vực trong Peru

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets