List of Cities in Panjshayr

Panjshayr

'Abdullah Khel
'Aqib
'Unabah
Achama'
Andarabisat
Anjuman
Aryu
Arzawah
Asalat Khel
Astana
Astanah
Awdak
Awizriah
Awund
Bab 'Ali
Bala Chumar
Barak
Baran Khel
Barkham
Bazarak
Bigara
Bostan
Bulaq
Burjaman
Burjia Khel
Changaram
Charu
Chashmaw
Chilanah
Chilaq
Chimalwardah
Chinar
Chobak
Chowni Khawak
Chumar
Dahan-e Riwat
Dakanu
Dalandar
Dalandur
Danganah
Darah-ye Hazarah
Darawni
Darkhel
Dashtak
Deh Iskabu
Deh Mikini
Deh-e Kalan
Deh-e Khawak
Deh-e Parian
Deh-e Qol-e Andor
Deh-e Surkh
Deh-e Yari
Dehgak
Dolanah
Dornamah
Doshtah
Dost 'Ali
Dostum Khel
Du Shakh
Duab
Elshafi
Forubal
Ganda'
Gandah Chashmah
Ghajih
Ghinju
Gholbak
Gowinj
Gudarah
Gudran
Gul Zangar
Gulab Khel
Gulkhar
Gunah
Gwat
Hisarak
Istaychah
Izriah
Janan Joy
Jayr 'Ali
Kamangar
Kandah
Kankoh
Kar
Karwashe
Khamba
Khaniz
Kharu
Khayrman Sang
Khinj
Khwajah
Khwajah Zai
Kijol
Kiraman
Koh-e Sur
Korawah
Kosur
Kowjan
Kuhnah Deh
Kur Lamurkan
Kur Paytab
Malikan
Malimah
Manjadar
Marishtan
Mir Qalat
Mukhtar Khel
Mulla Khel
Nalaw
Narmah
Naybon
Nisharow
Nolawah
Now Dahanak
Obaysala
Olok
Papsi
Parakh
Pariguzar
Parshar
Pas Mazar
Pas-e Shah-e Mardan
Piawusht
Pini
Pizgaran
Pojawah
Powat
Qabizan
Qabkhanah
Qal'ah-ye Afghan
Qal'ah-ye Miram Shah
Qal'ah-ye Parian
Qal'ah-ye Tari
Qal'ahchah
Qalatak
Qaltari
Qaryah-ye Shast
Qash-Deraz
Rakh
Rashtak
Rukhah
Ruy Darah
Sadbarg
Sahibzadah
Sahraw
Sakh
Saljajari
Sang-e Khan
Sang-e Lakhshan
Sangin
Sangunah
Sar-e Tambanah
Sata
Sawit
Sayfowar
Shahr Biland
Shahr-e Ghulghulah
Shalkachah
Shalzor
Shaniz
Shingar
Shufah-ye Bala
Shufah-ye Pa'in
Sigman
Skabun
Tahanah
Tajikan
Talkhanah
Tamanah
Tawakh
Til-e Panjshayr
Torkhah
Tund Khuy
Wad Qol
Waghlu
Wakhi
Watapura
Wuru
Wurzan
Yakah Bayd
Zaghak
Zaman Kor
Zardi
'Abdullah Khel
'Aqib
'Unabah
Achama'
Andarabisat
Anjuman
Aryu
Arzawah
Asalat Khel
Astana
Astanah
Awdak
Awizriah
Awund
Bab 'Ali
Bala Chumar
Barak
Baran Khel
Barkham
Bazarak
Bigara
Bostan
Bulaq
Burjaman
Burjia Khel
Changaram
Charu
Chashmaw
Chilanah
Chilaq
Chimalwardah
Chinar
Chobak
Chowni Khawak
Chumar
Dahan-e Riwat
Dakanu
Dalandar
Dalandur
Danganah
Darah-ye Hazarah
Darawni
Darkhel
Dashtak
Deh Iskabu
Deh Mikini
Deh-e Kalan
Deh-e Khawak
Deh-e Parian
Deh-e Qol-e Andor
Deh-e Surkh
Deh-e Yari
Dehgak
Dolanah
Dornamah
Doshtah
Dost 'Ali
Dostum Khel
Du Shakh
Duab
Elshafi
Forubal
Ganda'
Gandah Chashmah
Ghajih
Ghinju
Gholbak
Gowinj
Gudarah
Gudran
Gul Zangar
Gulab Khel
Gulkhar
Gunah
Gwat
Hisarak
Istaychah
Izriah
Janan Joy
Jayr 'Ali
Kamangar
Kandah
Kankoh
Kar
Karwashe
Khamba
Khaniz
Kharu
Khayrman Sang
Khinj
Khwajah
Khwajah Zai
Kijol
Kiraman
Koh-e Sur
Korawah
Kosur
Kowjan
Kuhnah Deh
Kur Lamurkan
Kur Paytab
Malikan
Malimah
Manjadar
Marishtan
Mir Qalat
Mukhtar Khel
Mulla Khel
Nalaw
Narmah
Naybon
Nisharow
Nolawah
Now Dahanak
Obaysala
Olok
Papsi
Parakh
Pariguzar
Parshar
Pas Mazar
Pas-e Shah-e Mardan
Piawusht
Pini
Pizgaran
Pojawah
Powat
Qabizan
Qabkhanah
Qal'ah-ye Afghan
Qal'ah-ye Miram Shah
Qal'ah-ye Parian
Qal'ah-ye Tari
Qal'ahchah
Qalatak
Qaltari
Qaryah-ye Shast
Qash-Deraz
Rakh
Rashtak
Rukhah
Ruy Darah
Sadbarg
Sahibzadah
Sahraw
Sakh
Saljajari
Sang-e Khan
Sang-e Lakhshan
Sangin
Sangunah
Sar-e Tambanah
Sata
Sawit
Sayfowar
Shahr Biland
Shahr-e Ghulghulah
Shalkachah
Shalzor
Shaniz
Shingar
Shufah-ye Bala
Shufah-ye Pa'in
Sigman
Skabun
Tahanah
Tajikan
Talkhanah
Tamanah
Tawakh
Til-e Panjshayr
Torkhah
Tund Khuy
Wad Qol
Waghlu
Wakhi
Watapura
Wuru
Wurzan
Yakah Bayd
Zaghak
Zaman Kor
Zardi

The geolocation data is powered by GeoDataSource Titanium Database.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest