country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): PK ISO3166-1 (Alpha-3): PAK
ISO3166-1 (Numeric): 586 Thủ Đô: Islamabad
Toàn Bộ Khu Vực: 796095 Dân Số: 200813818
Mã IDD: 92 TLD: pk

Danh sách các khu vực trong Pakistan

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets