Danh sách các quốc gia trong OPEC

OPEC

DZ   country flag   Algeria
AO   country flag   Angola
CG   country flag   Congo
GA   country flag   Gabon
GN   country flag   Guinea
IR   country flag   Iran (Islamic Republic of)
IQ   country flag   Iraq
KW   country flag   Kuwait
LY   country flag   Libya
NE   country flag   Niger
SA   country flag   Saudi Arabia
AE   country flag   United Arab Emirates
VE   country flag   Venezuela (Bolivarian Republic of)

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map