Ohangwenaの都市のリスト

Ohangwena

Edundja
Eembidi
Eendobe
Eenhana
Eenkombo
Eeshowa
Efinde
Efululula
Ehafo
Ekangolomuve
Ekoka
Ekokalinini
Elakalapwa
Elao
Elombe
Emanya
Endola
Engela
Enghandja
Enyana
Epalalalinini
Epangwe
Epasha
Epembe
Epinga
Epuku
Eshakeno
Eshosho
Etakaya
Etale
Etomba
Etudilondjaba
Iiputu
Lamhedi
Odimbo
Ofaitumbo
Ohaihana
Ohaikedi
Ohailinda
Ohainengena
Ohaingu
Ohaipetekwa
Ohakayale
Ohakuyela
Ohalushu
Ohamakanga
Ohamevainini
Ohamviimbi
Ohangwena
Ohauwanga
Ohauwangakukutu
Ohauyave
Ohehonge
Ohuukewo
Oidimba
Oidiva
Oikoto
Oikuku
Oininive
Okahahauyavwena
Okahauwangwena
Okakongwena
Okalondo
Okalunga
Okamanya
Okambabwena
Okanyanona
Okapashona
Okatope
Okauva
Okawe
Okongo
Okwatiwalunga
Oluhapa
Olukula
Olukumwa
Olunkono
Olupale
Olupundi
Oluwaya
Omadano
Omafo
Omakango
Omakondo
Omalundudu
Omatangela
Ombaba
Ombabi
Ombalayamumbwenge
Omboloka
Ombugayamupolo
Ombundiya
Omhangela
Omhedi
Omikwa
Omufiya
Omukukutu
Omulamba
Omulonga
Omundaungilo
Omundudu
Omungholyo
Omungwelume
Omunyekadi
Omupembe
Omupini
Omushakala
Omusheshe
Omushigo
Omushilawombadje
Omutuni
Omutwewomunhu
Omutwewondjaba
Omutwewonime
Omuulu
Omuwike
Omvil
Omwandi
Onaimbungu
Onakalunga
Onakankunzi
Onamahoka
Onamasila
Onamatadiva
Onamatandiva
Onambaladi
Onambutu
Onamhombo
Onamihonga
Onamudime
Onamukulo
Onamundidi
Onamungodjo
Onamunhama
Onamutai
Onandjaba
Onandjushi
Onangama
Onangava
Onanghulo
Onangolo
Onangwe
Ondaanda
Ondeihaluka
Ondema
Ondeshifiilwa
Ondingwanyama
Ondjaba
Ondobe
Ondobe Yomunghudi
Onduna
Ondwi
Onehanga
Onehova
Onekwaya
Onengali
Onepandaulo
Oneshiyo
Ongalangobe
Ongali
Ongenga
Ongha
Onghwiyu
Ongolongela
Ongumi
Onheleiwa
Onheti
Onhumba
Onhunda
Oniimwandi
Opepela
Oshaangu
Oshakati
Oshali
Oshamambu
Oshambada
Oshanashiwa
Oshandi
Oshapwa
Oshatotwa
Oshidute
Oshifitu
Oshikango
Oshikunde
Oshikuni
Oshikwiyu
Oshilambwili
Oshimwaku
Oshinge
Oshipala
Oshishogolo
Oshitai
Oshombwa
Oshuli
Oshuudiya
Otofima
Otunganga
Otyaityava
Oukala
Oumbada
Oupili
Oupongo
Oupumako
Oushini
Outwilo
Tsamatse
Uukangowahamalwa
Yanghandja

ジオロケーションデータは GeoDataSourceTitaniumDatabaseによって提供されています。

IP2Location IPジオロケーション
IP2Location Free Widgets