Norway Hồ sơ

country flag Tên Norway
Thủ Đô Oslo
ISO3166-1 (Alpha-2) NO
ISO3166-1 (Alpha-3) NOR
ISO3166-1 (Numeric) 578

Mã IDD 47 TLD no
Toàn Bộ Khu Vực 323,802 km2 Dân Số 5,353,363
Quốc gia Demonym Norwegians Ký hiệu tiền tệ kr
Mã tiền tệ NOK Tên tiền tệ Norwegian Kroner
Mật ngữ NO Tên ngôn ngữ Norwegian

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Norway

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map