Nigeria Hồ sơ

country flag Tên Nigeria
Thủ Đô Abuja
ISO3166-1 (Alpha-2) NG
ISO3166-1 (Alpha-3) NGA
ISO3166-1 (Numeric) 566

Mã IDD 234 TLD ng
Toàn Bộ Khu Vực 923,768 km2 Dân Số 195,875,237
Quốc gia Demonym Nigerians Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ NGN Tên tiền tệ Nigerian Naira
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Nigeria

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map