Niger Hồ sơ

country flag Tên Niger
Thủ Đô Niamey
ISO3166-1 (Alpha-2) NE
ISO3166-1 (Alpha-3) NER
ISO3166-1 (Numeric) 562

Mã IDD 227 TLD ne
Toàn Bộ Khu Vực 1,186,408 km2 Dân Số 22,311,375
Quốc gia Demonym Nigeriens Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ NZD Tên tiền tệ New Zealand Dollar
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Niger

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map