New Zealand Hồ sơ

country flag Tên New Zealand
Thủ Đô Wellington
ISO3166-1 (Alpha-2) NZ
ISO3166-1 (Alpha-3) NZL
ISO3166-1 (Numeric) 554

Mã IDD 64 TLD nz
Toàn Bộ Khu Vực 267,710 km2 Dân Số 4,749,598
Quốc gia Demonym New Zealanders Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ NZD Tên tiền tệ New Zealand Dollar
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong New Zealand

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map