Nauru Hồ sơ

country flag Tên Nauru
Thủ Đô Yaren
ISO3166-1 (Alpha-2) NR
ISO3166-1 (Alpha-3) NRU
ISO3166-1 (Numeric) 520

Mã IDD 674 TLD nr
Toàn Bộ Khu Vực 21 km2 Dân Số 11,312
Quốc gia Demonym Nauruans Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ AUD Tên tiền tệ Australian Dollar
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Nauru

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest
IP Geolocation API
IP Address Map