Myanmar Hồ sơ

country flag Tên Myanmar
Thủ Đô Pyinmana
ISO3166-1 (Alpha-2) MM
ISO3166-1 (Alpha-3) MMR
ISO3166-1 (Numeric) 104

Mã IDD 95 TLD mm
Toàn Bộ Khu Vực 676,578 km2 Dân Số 53,855,735
Quốc gia Demonym Burmese Ký hiệu tiền tệ K
Mã tiền tệ MMK Tên tiền tệ Myanmar Kyat
Mật ngữ MY Tên ngôn ngữ Burmese

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Myanmar

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest