Monaco Hồ sơ

country flag Tên Monaco
Thủ Đô Monaco
ISO3166-1 (Alpha-2) MC
ISO3166-1 (Alpha-3) MCO
ISO3166-1 (Numeric) 492

Mã IDD 377 TLD mc
Toàn Bộ Khu Vực 2 km2 Dân Số 38,897
Quốc gia Demonym Monacans Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Monaco

Monaco

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets