Mexico Hồ sơ

country flag Tên Mexico
Thủ Đô Mexico City
ISO3166-1 (Alpha-2) MX
ISO3166-1 (Alpha-3) MEX
ISO3166-1 (Numeric) 484

Mã IDD 52 TLD mx
Toàn Bộ Khu Vực 1,964,375 km2 Dân Số 130,759,074
Quốc gia Demonym Mexicans Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ MXN Tên tiền tệ Mexican Peso
Mật ngữ ES Tên ngôn ngữ Spanish

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Mexico

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map