Mayotte Hồ sơ

country flag Tên Mayotte
Thủ Đô Mamoudzou
ISO3166-1 (Alpha-2) YT
ISO3166-1 (Alpha-3) MYT
ISO3166-1 (Numeric) 175

Mã IDD 262 TLD yt
Toàn Bộ Khu Vực 374 km2 Dân Số 259,682
Quốc gia Demonym Mahorans Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Mayotte

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map