Mauritius Hồ sơ

country flag Tên Mauritius
Thủ Đô Port Louis
ISO3166-1 (Alpha-2) MU
ISO3166-1 (Alpha-3) MUS
ISO3166-1 (Numeric) 480

Mã IDD 230 TLD mu
Toàn Bộ Khu Vực 2,040 km2 Dân Số 1,268,315
Quốc gia Demonym Mauritians Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ MUR Tên tiền tệ Mauritian Rupee
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Mauritius

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map