Martinique Hồ sơ

country flag Tên Martinique
Thủ Đô Fort-de-france
ISO3166-1 (Alpha-2) MQ
ISO3166-1 (Alpha-3) MTQ
ISO3166-1 (Numeric) 474

Mã IDD 596 TLD mq
Toàn Bộ Khu Vực 1,128 km2 Dân Số 385,065
Quốc gia Demonym Martiniquais Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Martinique

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets