Mali Hồ sơ

country flag Tên Mali
Thủ Đô Bamako
ISO3166-1 (Alpha-2) ML
ISO3166-1 (Alpha-3) MLI
ISO3166-1 (Numeric) 466

Mã IDD 223 TLD ml
Toàn Bộ Khu Vực 1,240,192 km2 Dân Số 19,107,706
Quốc gia Demonym Malians Ký hiệu tiền tệ CFA
Mã tiền tệ XOF Tên tiền tệ Cfa Franc Bceao
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Mali

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map