Madagascar Hồ sơ

country flag Tên Madagascar
Thủ Đô Antananarivo
ISO3166-1 (Alpha-2) MG
ISO3166-1 (Alpha-3) MDG
ISO3166-1 (Numeric) 450

Mã IDD 261 TLD mg
Toàn Bộ Khu Vực 587,041 km2 Dân Số 26,262,810
Quốc gia Demonym Malagasy Ký hiệu tiền tệ Ar
Mã tiền tệ MGA Tên tiền tệ Malagasy Ariary
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Madagascar

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets