Luxembourg Hồ sơ

country flag Tên Luxembourg
Thủ Đô Luxembourg
ISO3166-1 (Alpha-2) LU
ISO3166-1 (Alpha-3) LUX
ISO3166-1 (Numeric) 442

Mã IDD 352 TLD lu
Toàn Bộ Khu Vực 2,586 km2 Dân Số 590,321
Quốc gia Demonym Luxembourgers Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Luxembourg

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map