Lithuania Hồ sơ

country flag Tên Lithuania
Thủ Đô Vilnius
ISO3166-1 (Alpha-2) LT
ISO3166-1 (Alpha-3) LTU
ISO3166-1 (Numeric) 440

Mã IDD 370 TLD lt
Toàn Bộ Khu Vực 65,300 km2 Dân Số 2,876,475
Quốc gia Demonym Lithuanians Ký hiệu tiền tệ Lt
Mã tiền tệ LTL Tên tiền tệ Lithuanian Litas
Mật ngữ LT Tên ngôn ngữ Lithuanian

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Lithuania

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest
IP Geolocation API
IP Address Map