Lesotho Hồ sơ

country flag Tên Lesotho
Thủ Đô Maseru
ISO3166-1 (Alpha-2) LS
ISO3166-1 (Alpha-3) LSO
ISO3166-1 (Numeric) 426

Mã IDD 266 TLD ls
Toàn Bộ Khu Vực 30,355 km2 Dân Số 2,210,646
Quốc gia Demonym Basotho Ký hiệu tiền tệ M
Mã tiền tệ LSL Tên tiền tệ Lesotho Loti
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Lesotho

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map