Lebanon Hồ sơ

country flag Tên Lebanon
Thủ Đô Beirut
ISO3166-1 (Alpha-2) LB
ISO3166-1 (Alpha-3) LBN
ISO3166-1 (Numeric) 422

Mã IDD 961 TLD lb
Toàn Bộ Khu Vực 10,400 km2 Dân Số 6,093,509
Quốc gia Demonym Lebanese Ký hiệu tiền tệ LL
Mã tiền tệ LBP Tên tiền tệ Lebanese Pound
Mật ngữ AR Tên ngôn ngữ Arabica

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Lebanon

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets