Lao People's Democratic Republic Hồ sơ

country flag Tên Lao People's Democratic Republic
Thủ Đô Vientiane
ISO3166-1 (Alpha-2) LA
ISO3166-1 (Alpha-3) LAO
ISO3166-1 (Numeric) 418

Mã IDD 856 TLD la
Toàn Bộ Khu Vực 236,800 km2 Dân Số 6,961,210
Quốc gia Demonym Laos Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ LAK Tên tiền tệ Lao Kip
Mật ngữ LO Tên ngôn ngữ Lao

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Lao People's Democratic Republic

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map